Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 HUỲNH THỊ LẬP 03/12/2021
3 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XNK ĐẠI HÙNG 03/12/2021
4 NGUYEN THI DIEU HIEN 03/12/2021
5 Huỳnh Anh Vũ 03/12/2021
6 CÔNG TY CP LOGISTICS HÓA CHẤT XANH 03/12/2021
7 Công ty CP Đầu Tư Và Phát TRiển BĐS Phát Thịnh 03/12/2021
8 CÔNG TY TNHH THẠCH CAO THÀNH TÍN 03/12/2021
9 TRỊNH THỊ NHƯ QUỲNH 03/12/2021
10 NGUYỄN QUỐC ANH 03/12/2021