Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Bùi Thị Bích Hà 08/12/2021
3 LÊ TRỌNG LÂM 08/12/2021
4 NGUYỄN HOÀI THƯƠNG 08/12/2021
5 CÔNG TY CỔ PHẦN BLISS 08/12/2021
6 Bùi Thị Bích Hà 08/12/2021
7 Tên doanh nghiệp:CÔNG TY CỔ PHẦN TỐC ĐỘ ÁNH SÁNG 08/12/2021
8 LÊ TRỌNG LÂM 08/12/2021
9 NGUYỄN CHÍ HIẾU 08/12/2021 14/12/2021
10 Bùi Thị Bích Hà 08/12/2021