Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 Diep My le 28/09/2021
2 Đinh Ngọc Huấn 28/09/2021
3 Nguyễn Ngọc Bảo Trân 28/09/2021
4 Đinh Ngọc Huấn 28/09/2021
5 LÊ TÂY GIANG 28/09/2021 29/09/2021
6 CONG TY TNHH TK MT VA TH HUYNH DE ANH KHOA 28/09/2021 07/10/2021
7 CONG TY TNHH TK MT VA TH HUYNH ĐỆ ANH KHOA 28/09/2021 07/10/2021
8 Huỳnh Kim Suông 28/09/2021 01/10/2021
9 TRẦN THỊ VƯỢNG 28/09/2021 29/09/2021
10 Trịnh Tiểu Kiều 28/09/2021