Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Đoàn Thị Minh Viên 09/08/2022
3 Lương Thị Thanh Hiếu 09/08/2022
4 Lương Thị Thanh Hiếu 09/08/2022
5 Lưu Thị Nhật Minh 09/08/2022
6 BÙI CÔNG PHÚ HƯỜNG 09/08/2022
7 Công Ty TNHH Needs Of Wisdom 09/08/2022
8 lư thị huệ 09/08/2022
9 NGUYEN THANH THUY 09/08/2022
10 Nguyễn Phan Nhân 09/08/2022