Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 PHẠM THỊ KIM LOAN 18/01/2022
3 QUÁCH PHƯƠNG BÌNH 18/01/2022
4 QUÁCH PHƯƠNG BÌNH 18/01/2022
5 NGUYỄN VĂN ĐẠI 18/01/2022 21/01/2022
6 Nguyễn Duy Đức - Lê Thị Dung 18/01/2022 09/02/2022
7 LÊ THỊ THU HÀ 18/01/2022
8 PHẠM THỊ NGỌC LAN 18/01/2022 21/01/2022
9 TÔN XUÂN CẢNH(0903693952 18/01/2022 08/02/2022
10 VÕ THỊ THÂN 18/01/2022 08/02/2022