Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 La Thị Kim Chi 04/12/2021
3 Trần Thị Út Hết 04/12/2021
4 Công Ty TNHH MTV Đại Phước Vinh 04/12/2021
5 VÕ THỊ NGỌC QUYÊN 04/12/2021
6 Nguyễn Ngọc Trường 04/12/2021
7 Trương Thanh Trúc 04/12/2021
8 CÔNG TY TNHH KHOA HỌC KTEST 04/12/2021
9 PHẠM THỊ PHƯƠNG 04/12/2021
10 THẠCH THANH THỦY 04/12/2021