Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 LỮ THỊ TỴ 21/07/2019
2 CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC IDP (VIỆT NAM)-DHL 21/07/2019 30/07/2019
3 MERZ ASIA PACIFIC-HCMC REPRESENTATIVE-DHL 21/07/2019 30/07/2019
4 REX HOTEL-DHL 21/07/2019 30/07/2019
5 TALISMAN VIETNAM 07/03 B.V-DHL 21/07/2019 30/07/2019
6 VN120 SCHOOL OF INTERNATIONAL TRAINING-DHL 21/07/2019 30/07/2019
7 VN350 BEN TRE FOREIGN LANG CENTRE-DHL 21/07/2019 30/07/2019
8 VN070 DEPT OF EDUCATION & TRAINING-DHL 21/07/2019 30/07/2019
9 VN070 DEPT OF EDUCATION & TRAINING-DHL 21/07/2019 30/07/2019
10 VN070 DEPT OF EDUCATION & TRAINING-DHL 21/07/2019 30/07/2019