Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 Đặng Thị Ngọc Diệp 30/07/2021
2 Phạm Như Quỳnh 30/07/2021
3 Nguyễn Ngọc Bảo Trân 30/07/2021
4 Trần Minh Tuấn 30/07/2021
5 Phuong thi nguyet 30/07/2021
6 LÊ THỊ DUNG 30/07/2021
7 Lê Thị Thùy Dương 30/07/2021
8 Nguyễn Tài Thi 30/07/2021
9 Trần Văn Nhiều 30/07/2021
10 Nguyễn Hồng Đào 30/07/2021