Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 LÊ TRẦN THANH MAI 03/12/2021
3 Lê Huỳnh Thanh Trúc 03/12/2021
4 Võ Thị Kim Liên 03/12/2021
5 Trương Thị Duyên 03/12/2021
6 Hồ Ngọc Giàu 03/12/2021
7 Huỳnh Xuân Trúc 03/12/2021
8 NGUYỄN NGỌC KIỀU OANH 03/12/2021
9 Lâm Thị Huyền Linh 03/12/2021
10 TRẦN TƯỜNG LINH 03/12/2021