Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI VP 30/11/2021
3 VƯƠNG ĐỖ HOÀNG NGÂN 30/11/2021
4 Phan Thanh Sơn 30/11/2021
5 TRẦN THỊ BÍCH HƯỜNG 30/11/2021
6 Nguyễn Mậu Thái Hòa 30/11/2021
7 Phạm Quang Huy 30/11/2021
8 Lê Thị Huyền Anh 30/11/2021
9 ĐẶNG THỊ HIỀN 30/11/2021
10 Lê Thị Hồng Thu 30/11/2021