Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Hoàng Trọng Thuyên 21/01/2022
3 ĐOÀN CÔNG THÀNH 21/01/2022
4 Lê Thế Minh 21/01/2022
5 TRẦN VĂN THI 21/01/2022
6 Nguyễn Thị Ngà 21/01/2022
7 NGUYỄN THỊ BÍCH THỦY 21/01/2022
8 NGÔ MINH THUẬN 21/01/2022 26/01/2022
9 LÊ MINH CHÁNH 21/01/2022 24/01/2022
10 CTY CP BT Đường Thủy 21/01/2022 26/01/2022