Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 PHẠM VIẾT ANH 17/06/2021 18/06/2021
2 Nguyễn Mai Thùy Linh 17/06/2021
3 Nguyễn Ngọc Đức Hạnh 17/06/2021
4 Lê Đình Dụng Dũng 17/06/2021
5 LÊ VĂN ĐÔNG 17/06/2021
6 Nguyễn Thị Minh Hà 17/06/2021
7 Lương Thị Hằng 17/06/2021
8 NGUYỄN VĂN TÀI 17/06/2021 18/06/2021
9 TRẦN NGỌC XUÂN NHI 15000 17/06/2021 18/06/2021
10 Dũng 17/06/2021 22/06/2021