Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 LÊ THỊ VÂN TRANG 01/03/2021
2 NGUYỄN THỊ BÍCH VÂN 01/03/2021
3 Phạm Thị Thanh Ngân 01/03/2021
4 L6Ê KIM HOÀNG ĐỨC 01/03/2021
5 L6Ê KIM HOÀNG ĐỨC 01/03/2021
6 NGUYEN THI BICH THAO 01/03/2021
7 DOAN NHU THANH 01/03/2021
8 NGUYEN THI BICH THAO 01/03/2021
9 Mai Phương Nga 01/03/2021
10 Phạm Phú Thành 01/03/2021