Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 PHAN THỊ THU VÂN 15/08/2022
3 Trần Hữu Hiệp 15/08/2022
4 NGUYỄN THỊ HỒNG NGỌC 15/08/2022
5 NGUYỄN THỊ HOÀNG GIANG 15/08/2022
6 LÊ THỊ THANH NHÀN 15/08/2022 22/08/2022
7 Nguyễn Nhật Đăng 15/08/2022
8 TRẦN BÍCH NGA 15/08/2022 18/08/2022
9 TRẦN THỊ NHIỆM 15/08/2022
10 NGUYỄN THỊ THU THANH 15/08/2022