Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Nguyễn Thu Phương 24/05/2022
3 NGUYỄN THỊ NGỌC TRÂM 24/05/2022
4 Nguyễn Tiến Thăng 24/05/2022
5 TRƯƠNG NGỌC BAN 24/05/2022
6 PHAN VĂN HUỲNH 24/05/2022
7 Nguyễn Thị Ngọc 24/05/2022
8 PHAN TẤN THÀNH 24/05/2022 25/05/2022
9 TRẦN BÙI THỊ QUỲNH NHƯ 24/05/2022
10 Ngô Thị Kim Anh 24/05/2022