Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 Phan Thanh Tam 25/06/2021
2 Nguyễn Minh Khánh 25/06/2021
3 Nguyễn Thành Tiệp 25/06/2021
4 Đỗ Thị Hoa 25/06/2021
5 Trần Thị Ngọc Giàu 25/06/2021
6 Nguyễn Trần Long 25/06/2021
7 GIANLUCA FIUME 25/06/2021 01/07/2021
8 Doãn Thị Hồng Ngọc 25/06/2021 01/07/2021
9 Lê Thùy Trang 25/06/2021 01/07/2021
10 Trịnh Minh Hòa 25/06/2021 01/07/2021