Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 TRẦN ĐÌNH TIẾN 07/07/2022
3 Bùi Thị Hiệu 07/07/2022
4 trần tấn quang 07/07/2022
5 DƯƠNG THỊ PHƯƠNG THÚY 07/07/2022
6 NGUYỄN THỊ HẰNG 07/07/2022
7 PHAN HOÀNG LINH QUYÊN 07/07/2022
8 Chềnh Tắc Vần 07/07/2022
9 Lâm Kim Thu 07/07/2022
10 NGUYỄN MỸ TRÂN 07/07/2022