Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 Nguyễn Tuấn Trung UPS 19/04/2021
2 Tất Thùy Trang 19/04/2021
3 NGUYỄN THỊ BÍCH PHƯƠNG 19/04/2021
4 Nguyễn Kiều Lệ Quyên 19/04/2021
5 NGUYỄN NGỌC KHÁNH VY 19/04/2021
6 Nguyễn Thị Liên Huệ 19/04/2021
7 Nguyễn Linh Quang 19/04/2021
8 NGUYỄN NGỌC KHÁNH VY 19/04/2021
9 Phan Thị Kim Truyền 19/04/2021
10 NGUYỄN NGỌC KHÁNH VY 19/04/2021