Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 Phan van An 18/10/2021
2 Chí Sánh Phùng 18/10/2021
3 Trần Văn Thủ 18/10/2021
4 Phan Thị Bảo Ngọc 18/10/2021
5 LÊ KIM CHÂU - PHẠM HÙNG TRỌNG 18/10/2021 01/11/2021
6 CAO DUY MẠNH 18/10/2021
7 PHẠM MINH QUẢNG 18/10/2021
8 Hồ Hoàng Trường 18/10/2021 25/10/2021
9 BÙI THỤY ĐOAN TRINH 18/10/2021
10 Trần Lê Minh Tâm 18/10/2021