Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Lê Minh Chánh 04/12/2021
3 Đoàn Thị Huệ 04/12/2021
4 NGUYỄN ĐÌNH KHOA 04/12/2021
5 Trần Thị Khánh Hòa 04/12/2021
6 NGUYỄN THỊ THU THẢO 04/12/2021
7 NGUYỄN THỊ THUẬN YẾN 04/12/2021
8 ĐẶNG THẾ QUỐC 04/12/2021
9 Lưu Thị Xuân Mãi 04/12/2021
10 Ngô Thị Minh Huệ 04/12/2021