Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN KINH DOANH NHUNG HỒNG 17/06/2021
2 Nguyễn Tấn Danh 17/06/2021
3 HOÀNG DIỄM LAN 17/06/2021
4 Trần Văn Lê 17/06/2021
5 Nguyễn Thị Kim Hoa 17/06/2021
6 Vũ Thị Bích Viên 17/06/2021
7 CÔNG TY CPCN THỦ ĐỨC 17/06/2021
8 ISAO SHIRASUKA 17/06/2021 22/06/2021
9 CÔNG TY CPCN THỦ ĐỨC 17/06/2021
10 Phạm Thị Bảo Nga 17/06/2021 22/06/2021