Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 NGUYỄN BÍCH KIM HƯƠNG 07/07/2022
3 hoàng công linh 07/07/2022
4 hoàng công linh 07/07/2022
5 BÙI THU HUYỀN 07/07/2022
6 hoàng công linh 07/07/2022
7 TRẦN THỊ THANH HẰNG 07/07/2022
8 LƯ QUỐC NGUYÊN 07/07/2022 12/07/2022
9 Đồng Thị Thái 07/07/2022
10 Nguyễn Ngọc Bảo Trân 07/07/2022