Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 MAI TUẤN KIỆT 20/01/2022
3 Nguyễn Thu Xuyến 20/01/2022 25/01/2022
4 Đoàn Thị Minh Viên 20/01/2022
5 NGUYỄN HỒNG TÂM 20/01/2022 21/01/2022
6 Hồ Hoàng Trường 20/01/2022 31/01/2022
7 NGUYỄN THỊ THANH NGÂN 20/01/2022 31/01/2022
8 ha doan cuong 20/01/2022
9 NGUYỄN HOÀNG PHÚC 20/01/2022
10 Ngô Đình Ngọc Mai 20/01/2022 31/01/2022