Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 PHẠM THỊ THU CHIỀU 05/07/2022
3 NGUYỄN VIỆT THẮNG 05/07/2022
4 Nguyễn Huỳnh Anh 05/07/2022
5 NGUYỄN QUÂN HỢP 05/07/2022
6 Nguyễn Thi Yến 05/07/2022
7 PHẠM THỊ NGUYÊN THƯ 05/07/2022
8 Võ Hồng Trinh 05/07/2022
9 NGUYỄN THANH TUYỀN 05/07/2022
10 NGUYỄN MINH HOÀNG SƠN 05/07/2022