Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 PHẠM THỊ BÍCH TRINH 16/07/2019 17/07/2019
2 Lê Thúy Kim 16/07/2019 16/07/2019
3 VÕ THÀNH TRUNG 16/07/2019
4 ĐỒNG BÉ HAI 16/07/2019
5 NGUYỄN THỊ BẠCH TUYẾT 16/07/2019 19/07/2019
6 HÀ THỊ HẰNG NI 16/07/2019
7 VŨ ĐỨC TÀI 16/07/2019 19/07/2019
8 Trần Thị Thanh Huyền 16/07/2019 16/07/2019
9 BÙI THỊ KIM OANH 16/07/2019 19/07/2019
10 TRANG QUỐC KHANG 16/07/2019 19/07/2019