Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Nguyễn Hà Nhi 20/05/2022
3 Nguyễn Nhật Ninh Khánh 20/05/2022
4 CTY CP ĐÁ AN HƯNG 20/05/2022
5 CTY CP ĐÁ AN HƯNG 20/05/2022
6 CTY CP ĐÁ AN HƯNG 20/05/2022
7 CTY CP ĐÁ AN HƯNG 20/05/2022
8 CTY CP ĐÁ AN HƯNG 20/05/2022
9 CTY CP ĐÁ AN HƯNG 20/05/2022
10 CTY CP ĐÁ AN HƯNG 20/05/2022