Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 VÕ THỊ NGỌC QUỲNH 26/02/2021
2 NGUYỄN CHÂU TÀI 26/02/2021
3 Phùng Anh Đức 26/02/2021
4 Đoàn Trung Hiếu 26/02/2021
5 Phạm Anh Đức 26/02/2021
6 Lê Thị Kim Nhung 26/02/2021
7 NGÔ XUÂN VIỆT 26/02/2021
8 TRẦN TRUNG NGHĨA 26/02/2021 19/03/2021
9 Lương Tuấn Đạt 26/02/2021 01/03/2021
10 LÊ THỊ DIỄM TRINH 26/02/2021