Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 NGUYEN THI ANH THU 25/01/2021
2 TRẦN VĂN THI 25/01/2021
3 Đinh văn Xanh 25/01/2021
4 VĂN NAM ANH 25/01/2021
5 NGUYỄN NAM TRUNG 25/01/2021 28/01/2021
6 MAI CHÂU THẮNG 25/01/2021
7 MAI CHÂU THẮNG 25/01/2021
8 ĐOÀN THỊ NGỌC CHÂU 25/01/2021 28/01/2021
9 Trần Kim Mai 25/01/2021 03/02/2021
10 Lê thị Hồng Thủy 25/01/2021