Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Trần Thị Thu Trang 16/05/2022 28/05/2022
3 TRẦN ÁI NHẠN 16/05/2022
4 DU LỆ NGA 16/05/2022
5 Nguyễn Minh Mẫn 16/05/2022
6 LÊ THỊ XUÂN 16/05/2022
7 Nguyễn Ngọc Quang 16/05/2022
8 TỐNG THỊ QUỲNH 16/05/2022 27/05/2022
9 TRẦN THỊ NAM CHI 16/05/2022 19/05/2022
10 Truong Thi Ngoc Dieu 16/05/2022