Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 RICKY NGHI DOAN-UPS 23/10/2020 03/11/2020
2 TRẦN TRƯỜNG GIANG 23/10/2020
3 LÊ THỊ NGỌC THU 23/10/2020 28/10/2020
4 LÊ THỊ MINH PHƯỢNG 23/10/2020
5 NGUYEN MAI NHAT HUY-UPS 23/10/2020 03/11/2020
6 NGO LE NHI-UPS 23/10/2020 03/11/2020
7 NGUYỄN LÊ MINH TRUNG 23/10/2020
8 Nguyễn thị hằng my 23/10/2020
9 NGUYỄN VĂN QUÂN 23/10/2020 28/10/2020
10 Nguyễn Trường Giang - Trần Thị Lệ Tuyến 23/10/2020 16/11/2020