Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 MAI THỊ THU DIỄM 19/10/2021 09/11/2021
2 ĐỖ MINH HẠ 19/10/2021
3 LÊ HUỲNH ANH TUẤN 19/10/2021
4 BÙI XUÂN THẮNG 19/10/2021
5 TRẦN THỊ NAM HÀ 19/10/2021
6 Vũ Thị Mơ 19/10/2021
7 Trần Thị Thanh Hậu 19/10/2021
8 NGUYỄN VĂN KHỞI 19/10/2021
9 NGUYEN MANH VUONG 19/10/2021
10 Võ Thị Như Ngọc 19/10/2021