Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 Công ty TNHH Sneaker Fest Vietnam 20/10/2020 27/10/2020
2 ĐÀO THỊ BÍCH NGỌC 20/10/2020
3 Nguyễn Văn Vinh 20/10/2020
4 TRẦN VĂN PHÚC 20/10/2020
5 VICTORIEN LUC JEAN JACQUES NORY 20/10/2020 10/11/2020
6 Ban QLDA ĐTXD CCT Dân dụng và Công nghiệp (Đ/d: Huỳnh Duy Cường) 20/10/2020 17/11/2020
7 NGO THI THU NGA 20/10/2020
8 Trần Thị Yến Nhi 20/10/2020
9 Nguyễn Trần Uyên Vi 20/10/2020
10 NGO THI THU NGA 20/10/2020