Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Nguyễn Đình Quyền 25/10/2021
3 Lê khắc thông 25/10/2021
4 HUỲNH GIANG SƠN - NGUYỄN NGỌC THÚY HẰNG 25/10/2021 15/11/2021
5 LƯU TUẤN PHƯƠNG 25/10/2021 16/11/2021
6 TRẦN THỊ HẢI ĐƯỜNG 25/10/2021
7 ĐẶNG THỊ LỆ THU 25/10/2021
8 NGUYỄN ĐĂNG HIỆP - LÊ THỊ NGỌC NGA 25/10/2021 15/11/2021
9 NGUYỄN HOÀNG MAI KHANH 25/10/2021 28/10/2021
10 NGUYỄN THỊ HẠNH TIÊN 25/10/2021