Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 TỐNG THỊ QUỲNH 09/12/2021
3 NGUYỄN LÊ MINH TUỆ 09/12/2021
4 Phạm Hồng Quang 09/12/2021
5 TỐNG THỊ QUỲNH 09/12/2021
6 Nguyễn Bùi Ngân Thể 09/12/2021
7 Nguyễn Quốc Thống 09/12/2021
8 VÕ VĂN XUÂN 09/12/2021
9 Phạm Thị hải Anh 09/12/2021
10 Đặng Trọng Thành 09/12/2021 16/12/2021