Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 TRẦN VĂN THI 19/05/2022
3 Lê Thị Huyền Anh 19/05/2022 24/05/2022
4 HUỲNH NGỌC TUẤN 19/05/2022 20/05/2022
5 HTX SẢN XUẤT CƠ KHÍ GIA DỤNG HỢP TIẾN 19/05/2022
6 Lý Văn Được 19/05/2022
7 NGUYỄN THỊ NGỌC NGA 19/05/2022 20/05/2022
8 vòng mi lan 19/05/2022
9 PHAN THANH THẢO NHI 19/05/2022 02/06/2022
10 TRẦN DIỄM TRÚC 19/05/2022