Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 DIỆP CÔNG DANH 19/10/2021
2 PHẠM ĐỨC TRƯỜNG GIANG 19/10/2021
3 TRÌNH THỊ LOAN 19/10/2021
4 Nguyễn Quốc Việt 19/10/2021
5 LÊ CÔNG TIẾN 19/10/2021
6 Nguyen Nu Trang Dai 19/10/2021
7 PHẠM THỊ YẾN 19/10/2021
8 CHU THỊ HỒNG TƯƠI 19/10/2021
9 Bùi Thị Thùy Linh 19/10/2021
10 ĐỖ HUYỀN TRANG 19/10/2021