Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 Lê Minh Thắng 21/10/2021
2 PHAN THỊ CHANH 21/10/2021
3 Nguyễn Hoàng Anh 21/10/2021
4 Khưu Hưng 21/10/2021
5 Nguyễn Thị Phương Nhung 21/10/2021 01/11/2021
6 CÔNG TY LUẬT TNHH GOV & CỘNG SỰ 21/10/2021 04/11/2021
7 CÔNG TY LUẬT TNHH GOV & CỘNG SỰ 21/10/2021 04/11/2021
8 NGÔ THANH THỦY 21/10/2021 01/11/2021
9 Phạm Hoàng Ngọc Tân 21/10/2021 26/10/2021
10 Thàm Hứng Phát 21/10/2021 01/11/2021