Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Lê Vĩnh Ngọc Bảo 03/10/2022 18/10/2022
3 VÕ KIM XUÂN 03/10/2022
4 PHAN VĂN ANH 03/10/2022
5 LÊ NGỌC CẨM 03/10/2022
6 Nguyễn Đăng Hoàng 03/10/2022
7 TRẦN THỊ KIM NGÂN 03/10/2022
8 TRẦN VĂN TẮNG 03/10/2022
9 MAI NGUYỄN PHƯƠNG LINH 03/10/2022 06/10/2022
10 Nguyễn Thị Phương Trinh 03/10/2022 06/10/2022