Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Cao Thị Huyền 20/08/2022
3 LÊ THỊ MỸ LIẾN 20/08/2022
4 Đỗ Thị Hoa Mai 20/08/2022
5 MẠCH THỊ KHIÊM TÍN 20/08/2022
6 Nguyễn Ngọc Như 20/08/2022
7 ĐẶNG VŨ THỤC QUYÊN 20/08/2022
8 ĐỖ NGUYỄN PHƯƠNG THẢO 20/08/2022
9 HOÀNG VĂN CẨN 20/08/2022
10 NGUYỄN THỊ HUẾ 20/08/2022