Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 Nguyễn Thị Cẩm Nhung 26/01/2021
2 Phạm Hồng Minh 26/01/2021
3 LÊ KIM YẾN 26/01/2021
4 LÊ CHUNG NGUYÊN 26/01/2021
5 TIẾT HỈ HÀ 26/01/2021
6 TÔ THỊ NGỌC THÙY 26/01/2021
7 - 26/01/2021 18/02/2021
8 HÀ THỊ MINH THỦY 26/01/2021
9 - 26/01/2021 18/02/2021
10 - 26/01/2021 18/02/2021