Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 Đoàn Trung Hiếu 26/02/2021
2 Phạm Anh Đức 26/02/2021
3 Lê Thị Kim Nhung 26/02/2021
4 NGÔ XUÂN VIỆT 26/02/2021
5 Lương Tuấn Đạt 26/02/2021 01/03/2021
6 LÊ THỊ DIỄM TRINH 26/02/2021
7 Nguyen Ngoc Quynh Nhu 26/02/2021 09/03/2021
8 TRẦN THỊ KIM HOA 26/02/2021 01/03/2021
9 NGUYỄN NGỌC PHƯƠNG NGHI 26/02/2021 09/03/2021
10 NGUYỄN THU TRANG 26/02/2021 03/03/2021