Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 LƯ CHÍ QUẬY 04/06/2020
2 LÊ THỊ THANH THỦY 04/06/2020
3 NGUYỄN THỊ AN 04/06/2020
4 DƯƠNG TẤN THỐNG 04/06/2020
5 Ngô Hữu Bình 04/06/2020
6 Nguyễn Thành Nam 04/06/2020
7 Nguyễn Ngọc Lợi 04/06/2020 05/06/2020
8 Đặng Thuý An 04/06/2020 05/06/2020
9 Nguyễn Thuý Hằng 04/06/2020 05/06/2020
10 ĐỖ THỊ DIỄM 04/06/2020