Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 NGUYỄN THÁI PHƯƠNG NGÂN 27/10/2021
3 Nguyễn Thị Lan Anh 27/10/2021
4 NGUYỄN THỊ HƯƠNG THẢO 27/10/2021
5 NGUYỄN TRƯƠNG NHẬT HUỆ 27/10/2021
6 TRẦN THỊ BÍCH VY 27/10/2021
7 Hoàng Anh Tuấn 27/10/2021
8 LÊ THANH MINH 27/10/2021
9 La Văn Dũng 27/10/2021
10 NGUYỄN VĂN LỘC 27/10/2021 01/11/2021