Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Vũ Đức Luyến 20/01/2022
3 LƯƠNG THỊ THU THẢO 20/01/2022 24/01/2022
4 HỒ TẤN THỊNH 20/01/2022 24/01/2022
5 NGUYỄN THỊ GÁI 20/01/2022 24/01/2022
6 THÁI NGỌC BẢO TRÂN 20/01/2022
7 NGUYỄN HOÀNG BẢO BẢO 20/01/2022 24/01/2022
8 Lương Ngọc Quí Tài 20/01/2022
9 NGUYỄN THỊ THANH XUÂN 20/01/2022 24/01/2022
10 Trương Thị Bích Nga 20/01/2022