Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 Nguyễn Ngọc Bích Hoàng 17/10/2019 24/10/2019
2 NGUYỄN NGỌC PHI 17/10/2019 24/10/2019
3 Công ty TNHH MTV Thịnh Hoàng Giang 17/10/2019 22/10/2019
4 Trại Trăn Ánh Hiền 17/10/2019 22/10/2019
5 PHAN THI KIM UYEN 17/10/2019
6 NGUYỄN THỊ DIỄM HƯƠNG 17/10/2019 22/10/2019
7 Võ Chí Công 17/10/2019 30/10/2019
8 PHẠM THỊ NGÂN 17/10/2019
9 Võ Chí Công 17/10/2019 30/10/2019
10 Võ Chí Công 17/10/2019 30/10/2019