Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 HOÀNG THỊ MINH HÀ 16/10/2021
2 Nguyễn danh hùng 16/10/2021
3 Nguyễn danh hùng 16/10/2021
4 Nguyễn danh hùng 16/10/2021
5 Nguyễn danh hùng 16/10/2021
6 Nguyễn danh hùng 16/10/2021
7 Nguyễn danh hùng 16/10/2021
8 Nguyễn Thị Diễm châu 16/10/2021
9 NGUYỄN THỊ HỒNG 16/10/2021
10 Nguyễn danh hùng 16/10/2021