Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Nguyễn Tấn Đạt 05/10/2022
3 Đỗ Phú Nam 05/10/2022
4 LƯU HUỲNH THANH TRÚC 05/10/2022
5 ĐOÀN VĂN SƠN 05/10/2022
6 Lê Hoài An 05/10/2022
7 Trương Trần Thị Nhi 05/10/2022
8 LÊ THỊ MỸ LINH 05/10/2022
9 NGUYỄN THỊ NHẬT LINH 05/10/2022
10 Cao Ánh Nguyệt 05/10/2022