Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 BUI THI LINH PHUONG 05/07/2022
3 NGUYỄN THỊ GẤM 05/07/2022
4 ĐỖ TRẦN THẢO LY 05/07/2022
5 Mai Thị Mỹ Thủy 05/07/2022
6 Nguyễn Viết Thắng 05/07/2022
7 Hoàng Đức Anh 05/07/2022
8 TRẦN YẾN NHI 05/07/2022
9 NGUYỄN HOÀNG TRỌNG 05/07/2022
10 NGUYỄN ĐÌNH HUY 05/07/2022