Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 Đoàn Bùi Công Khanh 22/09/2021 24/09/2021
2 Lê Thị Hà 22/09/2021 27/09/2021
3 NGUYỄN THỊ THANH 22/09/2021 24/09/2021
4 TRẦN THỊ NGỌC BÍCH 22/09/2021 27/09/2021
5 Võ Thị Mỹ Loan 22/09/2021
6 NGUYỄN THỊ MAI KHANH 22/09/2021 27/09/2021
7 NGUYỄN THỊ KIM YẾN 22/09/2021 27/09/2021
8 NGUYỄN THỊ NGỌC HUYỀN 22/09/2021
9 NGUYỄN THỊ MINH PHƯƠNG 22/09/2021 27/09/2021
10 PHẠM THỊ TRẮNG 22/09/2021