Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Nguyễn Hồng Em 27/06/2022
3 NGUYỄN THỊ THOA 27/06/2022
4 Pham thi thi 27/06/2022
5 LÊ THỊ THÚY KIỀU 27/06/2022
6 TRẦN QUANG QUÂN 27/06/2022
7 TRƯƠNG THỊ BẢO TRÂN 27/06/2022
8 Nguyễn Thị Lộc 27/06/2022
9 Nguyễn Thị Duyên 27/06/2022
10 NGUYỄN VĂN HỌC 27/06/2022